Polityka prywatności sklepu internetowego www.petfoodexpress.zakupy365.pl

 

1.    Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu produkt poprzez sklep.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest PET FOOD EXPRESS  z siedzibą w ul. Zielonogórska 2/2 15-674 Białystok  NIP6030007820 REGON 365005180

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep (www.petfoodexpress.zakupy365.pl) Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

RODO – informacje o Twoich danych osobowych


Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy także dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. : 


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pet Food Express Agnieszka Murawska, z siedzibą w Zielonogórska 2/2, 15-674 Białystok

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Pet Food Express Agnieszka Murawska jest Agnieszka Murawska, z którą można skontaktować się mailowo : amurawska@petfoodexpress.pl  lub telefonicznie pod numerem : 661099050

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są :

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej

5. W jakim celu pobieramy i przetwarzamy Państwa dane ?

 • Realizacje wysyłek zamówionych produktów w sklepie internetowy petfoodexpress.zakupy365.pl
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania z naszej strony internetowej czy zapytania mailowe

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane ?

 • W przypadku wystawienia dokumentu księgowego przez okres jaki wymaga tego prawo polskie - 5 lat
 • W przypadku zapytań przez formularz kontaktowy Państwa dane nie są gromadzone. Służą nam tylko na czas korespondencji.

7. Jakie dane pobieramy, przetwarzamy i przechowujemy ?

 • W celu wystawienia faktury :
  - imię i nazwisko, nazwa
  - dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)
  - adres email do wysyłki dokumentu
  - nip i nazwa przedsiębiorcy
 • W celu realizacji wysyłki: - imię i nazwisko
  - dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)
  - adres email
  - telefony kontaktowe

·         W celu odpowiedzi na pytania przez formularz kontaktowy :

- nazwa (firma lub imię i nazwisko)
- adres email
- telefon kontaktowy

8. Komu przekazujemy Państwa dane ?

 • Firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki zmówionych produktów
 • Firmom hostingowym na serwerach których znajduje się nasz sklep internetowy i poczta email. W celu realizacji działania sklepu internetowego oraz poczty email.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: amurawska@petfoodexpress.pl

10. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania

12. Państwa dane osobowe nie będą stosowane do automatycznego podejmowania decyzji

13. Państwa dane osobowe nie będą stosowane do celów marketingowych

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umów lub skontaktowania się przez formularz kontaktowy.


W razie wątpliwości co do  któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.